ØS
Bjælke forside gif
 
 
Ledelsescoaching og -udvikling
Ledelsesevaluering
Coaching på jobbet
Life-coaching
Karriereudvikling
Teamudvikling
Strategisk kompetenceudvikling
Genplacering
 

Personprofilanalyser
og 360 grader analyser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MindMoving er certificeret efter Interna-
tional Coach Federations standarder samt
certificeret i Extended®Disc Profilanalyser 360 grader analyse og teamanalyse

 

Velkommen til MindMoving

MindMoving hjælper med at udvikle personer og organisationer, der vil nå nye mål og resultater.

Desuden hjælper MindMoving med at skabe indsigt, afklaring og handling og med at tackle organisatoriske, ledelsesmæssige eller personlige udfordringer.

Alle ydelser skræddersys til den enkelte opgave, organisation eller person med udgangspunkt i fleksible koncepter og oplæg i forhold til formål, ønsker og behov.

I coachingprocesser fungerer MindMoving som katalysator, der udfordrer, inspirerer og støtter den enkelte eller teamet. Desuden arbejder MindMoving som konsulent, rådgiver og sparringspartner.

I forhold til den enkelte organisation arbejder MindMoving strategisk, udviklingsorienteret og operationelt med løsningsorienterede ydelser og produkter, som styrker forretnings- og organisationsudvikling.

MindMovings ydelsesbeskrivelser i menuen til venstre er til inspiration, og vi går gerne i dialog om samarbejde på andre beslægede områder.

Kontakt MindMoving allerede i dag for at høre, hvad vi kan gøre for dig eller din organisation, uanset du er leder, medarbejder eller privatperson.

Nogle områder
businessmen coaching coach leder Team

Ledelsesevaluring

Personanalyse coaching Christian Bækgaard

Ledelsescoaching
Teamudvikling
Ledelsesevaluering
Personprofilanalyser
Nogle Facts


* 90 % af de ledere, som har prøvet at blive coachet, mener, at forløbet har gjort dem til bedre ledere. Undersøgelse foretaget af Ledernes Landsorganisation.

* Sammenhængen mellem god (coachende) ledelse og vækst, indtjening og tilfredshed er nu også statistisk dokumenteret.
Undersøgelse foretaget af Aarhus Business School i samarbejde med Ledernes Hovedorganisation.

* Op mod 80 pct. af landets kommuner har brugt coaching af de ansatte, og de kommunale ledere er begejstrede. De bruger coaching til lederuddannelse, talentudvikling og afhjælpning af stress, men også i forhold til medarbejdernes privatliv og sundhedstilstand. Undersøgelse foretaget af Berlingske Research.

MindMoving - 2680 Solrød Strand -1454 København K - mail@mindmoving.dk - 32 10 56 67